Obwód Koła Łowieckiego

Obecnie nasze koło gospodaruje w dwóch obwodach polno-leśnych nr 4 i 9 o łącznej powierzchni 7508 ha znajdujących się w województwie Śląskim, powiacie Kłobuckim.

  1. Obwód łowiecki nr 4 o powierzchni 3214 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych 871 ha, powierzchnia po wyłączeniach o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawa Łowieckiego 2953 ha. Na terenie obwodu znajduję się w sumie 36 ambon i zwyżek.

  2. Obwód łowiecki nr 9 o powierzchni 5310 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych 591 ha, powierzchnia po wyłączeniach o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawa Łowieckiego 4555 ha. Na terenie obwodu znajduję się w sumie 17 ambon i zwyżek.

Otwarta polityka zarządu koła sprawia, że łowiska nasze odwiedzane są przez wielu kolegów myśliwych z terenu całego kraju.