Historia Koła Łowieckiego

Historia naszego Koła datuje się od roku 1956. Z inicjatywy kolegi Bronisława Bodziocha w maju 1956 r. powołano komitet organizacyjny w składzie: Kol. Michalski, Bodzioch, Imiołczyk, Zieliński. Dla 17 pasjonatów łowiectwa zorganizowano kurs a w miesiącu wrześniu wszyscy zdali pomyślnie egzaminy. Pierwsze zbiorowe polowanie odbyło się w dniu 9.12.1956 roku na terenie Nadleśnictwa Tworóg. Decyzja o utworzeniu Koła Łowieckiego pod nazwą „Koło Łowieckie przy Hucie Bobrek w Bytomiu” zapadła na posiedzeniu WRŁ w Katowicach w dniu 30.01.1957 r. W miesiącu lutym 1957 roku Koło wydzierżawiło obwód łowiecki nr 243 - Roztoki powiat Bystrzyca Kłodzka o pow. 4040 ha. 1 maja 1957 r. Koło wydzierżawiło obwód nr 3 w Parzymiechach o pow. 6480 ha. W pierwszym półroczu 1957 roku wybrano Zarząd Koła w składzie :

  • kol. Otrębski - przewodniczący,
  • kol. Bodzioch - łowczy,
  • kol. Imiołczyk - sekretarz,
  • kol. Zieliński - skarbnik.

W roku 1960 zrezygnowano z dzierżawy obwodu Roztoki. W roku 1964 dokonano nowego podziału obwodów łowieckich, dzięki czemu nasze koło uzyskało dwa obwody łowieckie o łącznej pow. 8230 ha.

W roku 1996 koło zostało przeniesione do województwa częstochowskiego, natomiast nazwę koła zmieniono w roku 2003 na Koło Łowieckie „Rogacz” w Kleśniskach. Nazwa koła wiąże się z dużą populacją samy. Obecnie nasze koło gospodaruje w dwóch obwodach polno-leśnych nr 4 i 9 o łącznej pow. 7508 ha. Niezmienne od kilkunastu lat liczba członków koła utrzymuje się na poziomie 30 członków, a średnia wieku oscyluje na poziomie około 40 lat. Ma to bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie naszego koła. Duże zaangażowanie i inicjatywa kolegów sprawia że nasze koło jest dobrze postrzegane w środowisku myśliwych i sympatyków łowiectwa. Siedmiu członków koła należy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej przy ZG PZŁ , czynnie uczestnicząc w organizowaniu różnorodnych wystaw i w propagowaniu tradycji i kultury łowieckiej na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Mamy również w naszych szeregach członka Klubu Sygnalistów PZŁ - Wojciecha Kościelnego. Jego udział i liczne sukcesy w konkursach są dla naszego koła chlubą.

Od szeregu lat czynnie współpracujemy z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin Lipie i Krzepice. Dzięki tej współpracy pogłębiana jest wiedza przyrodniczo - łowiecka oraz wiele zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Pozytywnie tez układa się współpraca z organami administracji terenowej i samorządowej jak też Administracją Lasów Państwowych. Otwarta polityka zarządu koła sprawia że łowiska nasze odwiedzane są przez wielu kolegów myśliwych z terenu całego kraju.

W uznaniu zasług w roku 2006 nasze Koło zostało odznaczone przez władze Polskiego Związku Łowieckiego Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Staraniem i wielkim wysiłkiem członków koła w roku 2006 oddana została do użytku stanica myśliwska - Hubertówka w uroczysku Stawy, którą podpalono w roku 2010. Spaleniu uległ również sztandar Koła ufundowany z okazji jubileuszu 50-lecia Koła.

W kwietniu 2010 roku na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- wyborczym wybrano nowy Zarząd Koła. Doceniając zasługi i uwzględniając wiek Prezesa Koła Kol. Bronisława Piecucha ustanowiono Go Honorowym Prezesem Koła. Należy nadmienić że Kolega Bronisław Piecuch jest jedynym żyjącym współzałożycielem Koła.


W skład nowego Zarządu Koła weszli:

  • Przewodniczący Koła Zdzisław Korzekwa
  • Łowczy Koła Zbigniew Kościelny
  • Skarbnik Koła Krzysztof Piechurski
  • Sekretarz Koła Mariusz Ligęza

W tym samym roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o zakupie działki i budowie nowej „Hubertówki”, oraz odtworzeniu sztandaru Koła. W roku bieżącym, zbiegającym się z jubileuszem Koła zakupiono działkę budowlaną w miejscowości Kleśniska - Stawki. Odtworzono także sztandar Koła. Z pożaru uratowana została Kapliczka św. Huberta którą to ofiarowali nam zaprzyjaźnieni koledzy z okręgu płockiego.

Obchody jubileuszu 55- lecia naszego Koła były okazją do wielu wspomnień i przemyśleń. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że następne lata przyniosą nam mniej przykrych zdarzeń, oraz że, na następnym okrągłym jubileuszu będziemy mogli się spotkać w tym samym gronie w nowej Hubertówce.

Darz Bór