Gospodarka

Informacje pochodzą ze sprawozdania koła łowieckiego „Rogacz” w Kleśniskach za sezon łowiecki 2009 / 2010, oraz ze sprawozdania z wykonania planu roku gospodarczego 2010 / 2011.

 

Sezon łowiecki 2009 / 2010

  Na zimowe dokarmianie Koło zgromadziło następujące ilości karmy:
 • Kukurydza – 9200 kg
 • Pszenica – 3000 kg
 • Siano – 2400 kg
 • Ziemniaki – 3000 kg
 • Kukurydza – odpady – 9000 kg

Około 1 tony kukurydzy rozwieziono na nęciska w okresie letnim, celem zatrzymania dzików w lesie. W marę potrzeb uzupełniana była również sól w lizawkach. Sezon łowiecki 2009 / 2010 był szczególnie trudnym z uwagi na wyjątkowo złożoną sytuację spowodowaną anomaliami pogodowymi, długą i ostrą zimą. Opady marznącego deszczu z dn. 09.01 – sobota – spowodowały wystąpienie grubego zlodowacenia pokrywy śnieżnej uniemożliwiając zwierzynie dostęp do gleby, runa leśnego oraz powodując liczne śniegołomy w lesie, blokując wszystkie drogi i uniemożliwiając rozwożenie karmy. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji już w poniedziałek 11.01 przystąpił do udrożniania najważniejszych duktów. Zarząd Koła podjął decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu dokarmiania, by zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji. Zarząd Koła przeprowadził wiele rozmów z okolicznymi rolnikami, skutkiem czego spotkało się to z dużym zrozumieniem, dzięki temu otrzymaliśmy duże wsparcie w dokarmianiu zwierzyny. W tych dramatycznych dniach wypracowaliśmy swój sposób dokarmiania zwierzyny po duktach kukurydzę co 2-3 dni w zależności od potrzeb. W ten sposób rozwieziona kukurydza była dostępna dla wszystkiej zwierzyny, która wyszła na dukt.

W sezonie 2009 / 2010 zbudowano 5 ambon i 20 zwyżek stanowiskowych rozwiezionych bez kosztów przez członków koła. W minionym sezonie polowali w naszym kole myśliwy dewizowi z Francji. Na polowaniu indywidualnym w obwodzie nr 4 byli kol. myśliwi 720 razy natomiast w obwodzie nr 9 – 372 razy.

W sezonie 2010 / 2011 przewidziano zasilenie łowisk kuropatwami w ilości 100 szt. oraz zającami pochodzącymi z odłowów.

 

Sezon łowiecki 2010 / 2011 obwód nr 4
  Urządzenia związane z prowadzenie gospodarki łowieckiej:
 • Paśniki – 19 szt.
 • Lizawki – 19 szt.
 • Ambony + zwyżki – 36 szt.
  Poletka łowieckie (obszary obsiane lub obsadzone roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny na pniu):
 • 1,19
  Karma i sól:
 • Objętościowa sucha – 1000 kg
 • Treściwa – 3500 kg
 • Sól – 100 kg
  Powierzchnia zredukowana upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne:
 • 0,21 ha

 

Sezon łowiecki 2010 / 2011 obwód nr 9
  Urządzenia związane z prowadzenie gospodarki łowieckiej:
 • Paśniki –6 szt.
 • Lizawki – 5 szt.
 • Ambony + zwyżki – 17 szt.
  Karma i sól:
 • Objętościowa sucha – 1000 kg
 • Treściwa – 2900 kg
 • Sól – 100 kg
  Powierzchnia zredukowana upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne:
 • 2,83 ha

Darz Bór