Działalność Koła Łowieckiego

Od wielu lat czynnie współpracujemy z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gmin Lipie i Krzepice. Dzięki tej współpracy pogłębiana jest wiedza przyrodniczo-łowiecka oraz wiele zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Siedmiu członków koła należy do Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej przy ZG PZŁ, czynnie uczestnicząc w organizowaniu różnorodnych wystaw i propagowaniu tradycji i kultury łowieckiej na szczeblu krajowym. Mamy również w naszych szeregach członka Klubu Sygnalistów PZŁ, Wojciecha Kościelnego, który wielokrotnie brał udział i odnosił liczne sukcesy w konkursach.

Pozytywnie też układa się współpraca z organami organizacji terenowej i samorządowej jak też ALP.

Darz Bór